De store sjøene i Haldenvassdraget har vært overvåket systematisk siden 1975 og det finnes også resultater tilbake til 1965. Dette er sammenstilt i rapporten «lange tidsserier – Haldenvassdraget» 2015.I denne rapporten ligger også resulater fra bunnundesøkelser i Bjørkelangensøen.

Lange tidsserier_Haldenvassdraget_08102014

Kanalmuseet på Ørje, biolog Ingvar Spikkelang, har undersøkt bunndyr i bekker i Haldenvassdraget. Bunndyr undersøkes hvert 3 å og vi tar ca 12 bekker per år. Her er resultater fra undersøkelsene høst 2012 og vår 2013

Rapport Biologisk overvåkning , bunndyr, av Haldenvassdraget 2012H-2013V

Rapport fra Bioforsk som viser resultater fra overvåkning i 20 jordbruksbekker fra Ørje sluser og nordover i vassdraget. Det er hovedvekt på fosfor, leirinnhold og bakterier fra kloakk i analysene. Analyseresultatene samsvarer godt med størrelsen jordbruksarealet og kloakk fra spredt bebyggelse. Det er tatt vannprøver hver 14 dag fra 1.6.2012 til 1.6.2013.

BioforskRapport 20 bekker 2013

NIVA har på oppdrag for Haldenvassdraget vannområde undersøkt begroingsalger i ca 30 bekker i 2009/2010 for å kartlegge vannkvaltiteten.

Begroingsalger i bekker i Aurskog-Høland, Marker og Aremark 2010