17.08.2016 – NIBIO

Overvåkning av vannkvalitet i Haldenvassdraget 2015/16

Denne rapporten presenterer resultatene fra overvåkingen av 9 elver og bekker i Haldenvassdraget (Figur 1) i perioden 1. mai 2015 til 1.mai 2016, og sammenligner resultater fra tilbake til 2012. I fire av prøvepunktene viser det høye gjennomsnittlige konsentrasjoner av fosfor. Det er beregnet at det i løpet av perioden 2015/16 ble det transportert hele 5.6 tonn fosfor gjennom hovedløpet til Bjørkelangen. Det anbefales å videreføre overvåkning i Haldenvassdraget.

 

02.02.2015 – NIVA

Bergroingsalger og heterotrof begroing i Haldenvassdraget

I 2014 ble 32 bekker og elver i Haldenvassdraget undersøkt for indikasjoner for eutrofiering, gjennom undersøkelser av alger og vannkjemi. I tillegg ble det undersøkt om noen av disse bekkene og elvene var utsatt for forsuring. Lignende undersøkelse ble utført i 2009/10, hvor 4 av 20 bekker og elver ble klassifisert til å være i god tilstand. I 2014 var det kun 3 av 32, som oppnådde denne klassifiseringen. Det er derfor tydelige tegn på eutrofiering i Haldenvassdraget, men undersøkelsen på forsuring viser de fleste bekker og elver gode tilstander.

 

01.09.2014 – NIVA

Lange tidsserier Haldenvassdraget

De store sjøene i Haldenvassdraget har vært overvåket systematisk siden 1975 og det finnes også resultater tilbake til 1965. Dette er sammenstilt i rapporten «lange tidsserier – Haldenvassdraget» 2015.I denne rapporten ligger også resultater fra bunnundesøkelser i Bjørkelangen.

 

Vol. 8, Nr 106, 2014 – Bioforsk

Overvåkning Haldenvassdraget 2012/13

Tilførsel av næringsstoffer fører til gjengroing av innsjøer i Haldenvassdraget. Det er derfor gjennom dette prosjektet satt i gang en overvåkning av elver og bekker rundt innsjøene i Haldenvassdraget Vannområde. Det er utført overvåking på 21 ulike steder, hvor det både blir påvist ersosjonspåvirkning, påvirkning fra landbruk og fra spredt avløp og/eller kommunalt avløp.

 

Eldre:

Biologisk overvåkning av bunndyr i Haldenvassdraget 2012H-2013V

Kanalmuseet på Ørje, biolog Ingvar Spikkelang, har undersøkt bunndyr i bekker i Haldenvassdraget. Bunndyr undersøkes hvert 3 å og vi tar ca 12 bekker per år. Her er resultater fra undersøkelsene høst 2012 og vår 2013

Begroingsalger i 30 bekker i Haldenvassdraget 2009/10

NIVA har på oppdrag for Haldenvassdraget vannområde undersøkt begroingsalger i ca 30 bekker i 2009/2010 for å kartlegge vannkvaltiteten.