2014 – Driftsassistansen i Østfold IKS

Mal for avviksbehandling avløpskontroll Marker 2014

Driftsassistansen i Østfold i samarbeid med Marker kommune/Haldenvassdraget vannområde har gjennomført kontroll av minirenseanlegg i Marker og skissert et opplegg for hvordan avviksbehandling kan foregå.