Vol. 3, Nr. 70, 2017 – NIBIO

Flomdempningstiltak i Leirelva

Liermåsan like nord for Bjørkelangen er et torvuttak som er under avslutning på ca 1,2 km2. Lierelva renner forbi torvuttaket og rett inn i Bjørkelangen sentrum. Området har problemer med flom, og rapporten har utredet potensialet og metoder for hvordan Liermåsan kan brukes til fordrøyning for å dempe flommene. Areal- og volumberegninger viser at Liermåsan kan lagre fra ca 165000 m3 til ca 2400000 m3 etter hvor omfattende tiltak som gjøres. Dette viser at arealet har potensiale for å dempe flomtoppene. Reetablering av området til våtmark/myr igjen vil også kunne binde 160 tonn CO2 pr år, og området vil også kunne bli en viktig våtmarksbiotop.

 

26.05.2014 – Vannregion Glomma

Tiltaksanalyse Haldendvassdraget 2015-2021

Haldenvassdraget vannområde har utarbeidet tiltaksanalyse for 2016-2021, som grunnlag for Forvaltningsplanen for Glommaregionen. 2016 – 2021. Denne tiltaksanalysen bygger på erfaringer og tiltaksananalysen som ble laget i 2009 for perioden 2009 – 2015.

 

Eldre:

Tiltaksanalysen Haldenvassdraget 2008

Tiltaksanalysen som ble laget for Haldenvassdraget i 2009

Tiltaksanalyse Enningdalsvassdraget 2016-2021

Prosjektleder for Haldenvassdraget bidrar også i arbeidet med Enningdalsvassdraget på oppdrag fra Halden kommune.