Et partssammensatt utvalg har på oppdrag fra LMD i oppgave å revidere / forenkle / målrette miljøtilskuddene i landbruket. Vannområdeutvalget har sendt det partssammensatte utvalget innspill:

Uttalelse miljøtilskudd i landbruket des 2014

 

Vannområdeutvalget hadde møte på Ørje 23.10.2014.

referat møte vannområdeutvalg 23.10.2014