Prosjektleder i Vannområde Haldenvassdraget heter Finn Grimsrud.
Leder av Vannområdeutvalget er ordfører i Aurskog-Høland kommune, Jan A. Mærli.

Vannområde Haldenvassdraget administreres av Aurskog-Høland kommune. Her er også sekretariatet lokalisert.

Aurskog – Høland Kommune
Rådhusveien 3,
1940 Bjørkelangen
Tlf.: 63 85 25 00
Mobil: 930 61 901
finn.grimsrud@ahk.no